AUTODÍLY & PŘÍSLUŠENSTVÍ
+420 553 626 464
0

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI


TRANSA spol. s r.o. se sídlem Krnovská 553/184, 747 07 Opava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 1564 (dále také „My“), jako správce osobních údajů Vás jako uživatele internetového obchodu www.transa.cz informuje o nakládání s osobními údaji a zásadách, které vedou k ochraně soukromí. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktujte na adrese transa@transa.cz. 

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jména a příjmení, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaši spokojenost s nákupem dále zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Proti zasílání e- mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací o jaké soubory se jedná a co konkrétně dělají, naleznete Zde.

Naše weby nejsou určeny osobám mladším 16 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme. 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány 

-  zpracovatelům, kteří pro nás zajišťují servis serverů, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich                    obchchodními partnery

- provozovatelům přepravních služeb

- provozovateli portálu Heureka.cz za výše uvedených podmínek

- subjektům podílející se na dodání zboží či služeb nebo podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? 

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky. 

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat? 

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na transa@transa.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za uvedeným účelem, neposkytujeme je bez vašeho souhlasu třetím osobám a ani je jakýmkoliv jiným způsobem nezneužíváme. Budeme je zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů? 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; f) právo na přenositelnost údajů a g) podat stížnost na zpracování osobních údajů. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese transa@transa.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018. 

 

 

Odkaz na samostatnou stránku  

 

 

Co jsou cookies?

 

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odeslané při návštěvě

webových stránek a uložené do Vašeho zařízení (PC nebo jiného zařízení s přístupem na internet, např.

telefon nebo tablet). Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a

hodnotu. Soubory cookie se ukladají do složky pro soubory Vašeho internetového prohlížeče. Při další

návštěvě webu prohlížeč znovu načítá soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která

původně cookie vytvořila. Soubory cookie, které používáme, nepoškozují Váš počítač.

 

Proč používáme cookies?

 

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim

zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Na našich stránkách mohou být použity dočasné

nebo stálé cookies. Dočasné se uchovávají ve Vašem zařízení, dokud stránku neopustíte. Stálé cookies

zůstávají ve Vašem zařízení, dokud neuplyne jejich platnost nebo je ručně neodstraníte. Doba, po kterou si

informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookies. Na našich webových stránkách používáme více

typů cookies:

 

Základní soubory cookies: tyto soubory cookies tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jako jsou například zabezpečené sekce. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, předvyplňení formulářů, umožnění přístupu k zabezpečeným sekcím bez

nutnosti opakovaného přihlášení apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří

základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme zaručit bezproblémový chod webu.

 

Funkční soubory cookie: slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění

maximálního pohodlí při Vaší návštěvě. Jde například o Vaše přihlášení, které jste provedli při předchozí

registraci na stránkách. Cookies si mohou pamatovat položky vložené do nákupního košíku e-shopu nebo

například případné chyby, na které jste při prohlížení narazili (např. ve formulářích). Používání těchto

cookies záleží výlučně na vašem nastavení. Jejich vypnutí může znamenat, že přijdete o některé služby a

podporu, které bychom vám v opačném případě poskytovali. Také není vyloučeno, že po vypnutí těchto

cookies, si nebudeme pamatovat, že jste některou z našich služeb už odmítli.

 

Provozní soubory cookie: pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak

používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám mohou například prozradit, na které části

webové stránky jste klikli, kterou stránku jste navštívili naposledy apod. Tyto cookies nám slouží pro

analýzu a zlepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a vzhledu. Pokud tyto cookies

zakážete, nemůžeme vám zaručit bezproblémový chod webu.

 

Soubory cookies třetích stran: používání našich webových stránek může mít za následek vytvoření

souborů cookie, které nejsou pod kontrolou naší společnosti. Toto se může stát pokud webová stránka,

kterou si prohlížíte, používá nástroj na analýzu nebo marketingovou automatizaci/správu od třetí strany

(např. nástroje od společností Google nebo Facebook) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí

strany (např. Youtube nebo Facebook). To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích

stran. Naše společnost nemůže mít kontrolu nad ukladáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud

chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, prostudujte si zásady ochrany soukromí a

zásady používání souborů cookie těchto služeb.

 

Reklamní soubory cookie: tyto soubory cookie slouží ke shromažďování údajů o webových lokalitách a

jednotlivých stránkách, které uživatelé navštíví v rámci našich webových stránek a mimo ně (co může

například naznačovat jejich zájmy nebo jiné údaje). Obvykle se používají pro zobrazení reklam a jiných

marketingových informací, které jsou přizpůsobené Vám a Vašim zájmům. Používají se také na omezení

počtu zobrazení reklam jednomu uživateli a na měření efektivity reklamních kampaní. Tyto soubory cookie

se obyčejně umisťují do zařízení reklamní sítě s naším souhlasem. Soubory zůstávají ve Vašem počítači

dokud je neodstraníte a pamatují si, že jste navštívili konkrétní webovou stránku. Mohou také zjišťovat,

zda jste navštívili naši stránku prostřednictvím reklamního odkazu. Tyto informace se sdílejí s dalšími

organizacemi, např. reklamními agenturami a našimi smluvními partnery, kteří je mohou použít ve

spojitosti s informacemi o používání našich webových stránek včetně identifikace sdílených zájmů a

chování mezi skupinami uživatelů, kteří navštěvují naši stránku (a také stránky další).

Používáním tohoto webu s tímto Souhlasím. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.